Gezi'yi hatırlamak | A Memorial to Gezi


Gezi'yi Hatırlamak

Gezi olayları, "kamusal alan", "siyaset" ve "sanat"ın birlikte eritildiği bir potaydı. Her çeşit tatla birlikte kaynadı ve insanların rutininde geçici olarak uygulanan ortak bir yaşam tarzı yarattı. Bağımsızlık, barış ve sevgi adına kişisel görüş ve geçmişleri bir kenara bırakarak bir birliktelik yarattı. Direnişin en güçlü örneklerinden biri oldu. "Gezi'yi Hatırlamak" eserleri, mimari çizim stillerinin "sanat" aracılığıyla ele alındığı bir yorum koleksiyonudur. Bu eserler,bir hayaleti arıyor, olayı tekrar yaşıyor ve daha da önemlisi, olay günlerinde neler hissedildiğini hatırlatıyor. Bu seri, "Gezi'nin bellek yolunu yürüyen" bir video çalışmasıyla destekleniyor. Barış ve beraberlik, insanlığın yanlış yaptığı her şeye karşı direnişine güzelliği adına...

A memorial to Gezi

Gezi events were the pot where "public space", "politics" and "art" were melted down together. It was boiling up with all kinds of flavors together and a creation of collective lifestyle temporarily implemented in people's routine. It was an examplatory gathering of resistance in the name of independance and peace and love where personal opinions and backgrounds were left aside leaving a singular state of unity. "A memorial to Gezi Park" works are a collection of productions where architectural drawing styles are used as a means of "art". This works are looking for a phantom, reminding what happend and more importantly what was felt during the days of the event. The series are supported by a video work "walking the memory lane of Gezi". In the name of peace and togetherness, the collaborative beauty of resistance against everything that is wrong with the humanity.

Gezi'yi aramak

Gezi'yi nereye koyduk? Anılarımızda ve ruhumuzda nasıl bulabiliriz? Taksim'in evrimini izleyen şehir dokusundaki bir "göz"e mi benziyor yoksa biz bu gözdeki dayanışmayı anımsayan ve değişimi gözlemleyen "gözlemciler" miyiz. Gezi, yine de "gözümüzün bebeği" mi?

Looking for Gezi Where did we put Gezi? How do we find it in our memories and our souls? Is it like an "eye" in the city texture watching the evolution of Taksim, or are we the "watchers", observing the change and remembering the days of solidarity in this eye. Is gezi still the "apple of our eyes"?

Kentsel Doku

Şehir manzarasına ve ağaçların esintisine karşı durmak. Yeşil ve his. Durma zamanı, hissi dondurma. Bir odak noktasına dokunmak tıpkı göle atılan bir taş gibi... Gerçekten bir şeyleri durdurduk mu? Durmuş muydu, bu muayyen bir hafıza mı yoksa zamanın bir parçası mıdır?

Urban Texture

Standing against the view of the cityscape and the breeze of the trees. The green and the feeling. Stopping time, freezing the sensation. Touching a central point of focus and an impact, like a stone thrown into a lake. Did we really stop anything? Did it stop, is this a memory or a fragment of time that is manipulated.

baskı | erişim | başarı

Baskı yerlerinin haritası ve Gezi'ye erişim noktaları. Ve barış ve sevginin başarısı ve geçici olarak yükselen bir yaşam biçimi. Yeşiller içinde bir Gezi komünü.

supress | access | success The map of the supression locations and the access points to Gezi. And the success of peace and love and the temporarily levitated state of life. The commune of Gezi in green.

"Kendin Yap" Basın

Gezi olaylarında iletişimin gerçek aracı sadece sosyal medya, özellikle Twitter'dı. Bu harita 2 Haziran 2013'te akşam saatlerinde İstanbul'da atılan tweet yoğunluğunu göstermektedir. Alt katmanda, geç ve etkisiz gelen gazete başlıkları.

Do it Yourself Press

The only real means of telecommunication in Gezi events was the social media, especially Twitter. This map shows the density of tweeting on 2 June 2013 in Istanbul during evening hours. And the underlay is the newspaper headlines that were too little, too late.

savun | fethet

Bu, hareketin bir strateji haritasıdır. Boğaziçi Köprüsü'nde toparlanan ve yürüyen insanlar, varış noktası ve askeri desenli şehir haritası altlığı.

defense | conquer

This is a strategy map of movement. People gathering and walking across the Bogazici Bridge, the destination and the military patterned city map underlaid.

Dolaşım Kollektifi

Gezi olaylarında dolaşımın soyut haritası. Parkta aktif olarak kullanılan yollar ve bir gridal sistemde yoğunluğun degradasyonu.

Circulation Collective

The abstract map of circulation during Gezi events. In the park the routes that were actively used and the degradation of density on a gridal system.

Komün

Gezi cumhuriyeti. Hizmet istasyonları, kütüphane, anıtlar, kale ve diğer tüm tesisler... İnsanların parktaki topluluğun günlük yaşamının desteklenmesi için geçici olarak inşa ettikleri her istasyon. Burası Gezi'nin şehir planı.

the commune

The republic of Gezi. The stations of service, library, memorials, castle and all other facilities people build temporarily for the support of daily life of the community in the park. This is the city plan of Gezi.

ANIT | MEMORIAL

Gezi'yi Hatırlamak, Video Çalışması:

BİR HATIRLATMA | A FRIENDLY REMINDER:

***Tüm ilüstrasyonlar şahsıma aittir. | All illustrations produced by me.


18 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör