• ozanakbas

Ofislere Y Kuşağı Geldi!


Baby Boomer’lardan sonra X kuşağının kendi düzeni ve çalışma alışkanlıkları ofis ortamlarına tam anlamıyla yerleşmişken, Y kuşağının bağımsız ruhlu, sorgulayan ve değişim kovalayan bireyleri ofislerde iyiden iyiye kendilerini belli etmeye başladılar. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de çalışan Y kuşağının %54’ü, iki yıl içinde çalışmakta olduğu iş yerinden ayrılmayı düşünüyor. Parlama ve kendini gösterme ihtiyacını karşılamaya çok önem gösteren bu iş dünyasının en yeni nesli, sürekli bir arayış, liderlik yetkisi ve yeni fırsatlar peşinde. Kayıp nesil veya “millennials” olarak da bilinen bu genç ofis insanları, odağında insan bulunan, insan haklarına ve değerlerine saygılı, anlayışlı ve baskı ve stresin minimalize edildiği ortamlarda çalışmayı arzuluyor.

Deloitte’un Eylül-Ekim 2015 tarihleri arasında 29 ülkeden, 1982 sonrası doğumlu 7700 çalışan ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre işgücünün giderek Y kuşağına doğru kayması neticesinde, bu bireylerin sadakatini besleyecek faktörlere uyum sağlayamayan şirketler ciddi işgücü kaybı tehlikesiyle karşı karşıya gelebilecek.

Deloitte’un yürüttüğü çalışmaya göre:

“Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, yakın zamanda iş değişikliği yapmayı düşünenlerin öne sürdüğü iki önemli sebep bulunuyor:

1. Çalışanların, çalıştıkları şirketlerde kendi liderlik yetkinliklerinin gelişimine yeteri kadar önem verilmediğini düşünmeleri

2. Çalışanların, çalıştıkları şirketlerde kendilerinin olası liderlik fırsatları için göz ardı edildiklerini düşünmeleri

Bununla birlikte, iş – özel hayat dengesi, esnek çalışma koşulları ve şirketlerle çalışanların sahip olduğu değerler arasındaki farklılıklar da, çalışan Y Kuşağının kararlarına etki eden en önemli faktörler olarak ortaya çıkıyor. “

Ankette yer alan diğer bulgular şu şekilde:

· Seçecekleri işi, ‘iş-özel hayat dengesi’ ve ‘liderlik fırsatları’ belirliyor: Y Kuşağı farklı iş fırsatlarını değerlendirirken bir numaraya maaş ve finansal faydaları koysa da, bu etken hariç tutulduğunda, “iş-özel hayat dengesi” ve “liderlik fırsatları” birinci ve ikinci sırayı alıyor. Üçüncü sırada ise Türkiye’deki Y Kuşağı için “yaptığı işin bir anlam ifade etmesi”, dünya genelinde ise “esnek çalışma fırsatları” yer alıyor.

· Y kuşağı kendileri ile aynı değerlere sahip olan işverenleri tercih ediyor: Dünya genelinde, her 10 çalışan Y Kuşağı’ndan 7’si çalıştıkları şirketin kendi kişisel değerlerine benzer değerlere sahip olduğunu düşünüyor.

· ‘Çalışana dokunma’ uzun vadeli başarıyı getiriyor: Dünya genelindeki çalışan Y Kuşağına göre, şirketlerin uzun vadeli başarılarını destekleyecek öncelikli faktörlerin başında, çalışanlara davranışları (%26), etik olma (%25) ve müşteri odaklılık (%19) geliyor.

· Varoluş nedenine sahip olan şirketlerde çalışanlar, kendilerini işverenlerine daha bağlı hissediyor: Dünya genelinde, çalışan Y Kuşağında hem yaptıkları işten yüksek derecede memnuniyet duyanların %40’ı, hem de çalıştıkları şirketten beş yıl içerisinde ayrılmayı düşünmediğini belirtenlerin %40’ı, işverenlerinin güçlü bir varoluş nedeni olduğunu belirtiyor.

· Y Kuşağı, kurumların iyi bir amaç için çalıştığına inanıyor: Dünya genelindekiçalışan Y Kuşağının %73’ü ve Türkiye’dekilerin %80’i, şirketlerin topluma pozitif bir getirisi olduğunu düşünüyor.

· Liderlik gelişimi konusunda mutsuzluk duyuyorlar: Global sonuçlara paralel olarak Türkiye’de de çalışan Y Kuşağının üçte ikisi liderlik özelliklerinin tam olarak gelişemediğini söylüyor.

· Üretkenliğe ve kişisel gelişime odaklanıyorlar: Globalde, çalışan Y Kuşağı yeni çalışma şekilleri, yetkinliklerinin geliştirilmesi ve mentorluk almak gibi konulara mevcuttakinden daha fazla zaman ayırmak istiyor.

· Esneklik bekliyorlar: Globalde, çalışan Y Kuşağının %75’i evden veya daha fazla üretken olabilecekleri farklı mekânlardan çalışmayı tercih ediyor. Ancak sadece %43’ü bunu yapabildiğini belirtiyor.

Kaynak: https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey-tr.html

-----

Kendi yazdığım bu yazının orijinaline trimline.com.tr/Blog linkinden de ulaşabilirsiniz. Güncel ofis tasarım trendlerinin nabzını tuttuğumuz, 21 yüzyılda çalışma şekillerini ele aldığımız "sınırsızca düşünebilen ofisler" sloganıyla kurulan TRIMblog, Türkiye'nin bölme duvar sistemleri alanında dev isimlerinden TRIMline için yürütülen bir mecradır.


14 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör