• ozanakbas

#MondayMotivation - Postmodern Sabitlik

Postmodernliğin Durumu kitabında David #Harvey, postmodernliğin "gelip geçicilik, parçalanma, süreksizlik ve kargaşayı" bütünüyle benimsediğinden bahseder. Herhangi bir sonsuz ve değişmez unsuru tanımlamaktan imtina ettiğini, sanki dünyada başka hiçbir şey yokmuşçasına, değişimin parçalanmış ve kaotik akıntıları içinde yüzdüğünü söyler ve #Foucoult'ya ve insanlara bulunduğu talimata atıfta bulunur: .
"eylemi, düşünceyi ve arzuları, çoğaltma, yanyana getirme ve farklılığı birörnekliğe, akımları birimlere, hareketli düzenlemeleri sistemlere tercih etmek. Üretken olanın yerleşik değil, göçebe olduğuna inanmak." .


Bu hafta bunu düşünelim mi... Rutinlerden, konfor alanlarından, post-endüstriyel dünyada varoluş sancıları yaşamaktan kurtulmak için biraz devinim ve arzuların daha çok uyarıldığı çevreler reçete edilebilir mi? Öyleyse nasıl? .


Konsepti yanlış anlamayın, postmodern bir köle olmamak için biraz devinimlenin 🙈

15 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör