• Heavenskite

Sindrella Kompleksi

İçinde yaşadığımız toplum bizi öyle şekillendiriyor ki bulunduğumuz kabın şeklini alırken kendi şeklimizi unutuyoruz. Yaşayış şeklimizi, inançlarımızı, beklentilerimizi, ilişkilerimizi ve daha sayamayacağım pek çok şeyi toplum kurallarından öğreniyoruz. “Neyi yapabilirim”, “neyi yapmak isterim” diye kendimize sormadan önce “neyi yapmam uygun olur” sorusu süperegomuz tarafından bize çoktan dikte edilmiş oluyor.


Toplum kurallarına uyulmadığında dışlanmanın ağır sonuçlar getirmesi insanların bu kurallardan şaşmamak için daha fazla çaba sarf etmesine ve kimi zaman bireysel düşüncelerine uymasa bile bu kuralları savunmalarına neden olmaktadır. Ahlak, örf, adet, gelenekten öte kendi fikrimizi oluşturabileceğimiz konularda bile çoğunluğun düşüncesine uymak daha rahatlatıcıdır. Zaten çok fazla şey düşünmek zorunda olduğumuz bu hayatta, birileri sizin yerinize bir düşünce şekli sunduysa buna uymak ve kolaya kaçmak hayatımızı bir nebze de olsun kolaylaştırmaz mı? Bu kolaylığın bize hatta topluma getirdiği olumsuzluklar ne olacak peki?


“Kadınlar siyasetten anlamaz.”


“Elinin hamuruyla erkek işine karışma.”


Bu düşünceler toplum içerisinde o kadar yaygın ki, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin üzerinden 86 yıl geçmesine rağmen meclisteki kadın milletvekili oranı hala %14. Kadınların siyasal yaşama erkeklerle birlikte eşit katılma için yeterli eğitim ve gelişme düzeyine sahip olmadıkları inancı, erkekler tarafından benimsendiği gibi, belki daha çok kadınlar tarafından benimsenmekte.


Kendi sınırlarımızı aşmak ise toplumun sınırlarını aşmaktan daha zor hale gelir. Yapamayacağımızı ya da yapmamamız gerektiğini düşündüğümüz bir alanda zaten var olabilir miyiz? Ya da var olsak bile ciddiye alınabilir miyiz? Toplumun düşünceleri bireylerin düşünceleri haline gelirken, bireylerin düşünceleri kendi sınırlarını kendi içinde çizerek çıkışı olmayan bir kısır döngü haline dönüşüyor.Kız çocuklarımızı daha bebeklikten beri gelinliklerle süsleyip ellerine oyuncak bebekler verirken ileride gelin ve anne kimliğinin ötesinde onlara toplumca ne veriyor olabiliriz? Masallarımızda, hikayelerimizde yakışıklı beyaz atlı prensin onları uykularından uyandırıp kapatıldıkları kulelerden bir gün kurtaracağını anlatırken; onlara aslında ne demek istiyoruz, bilinçaltlarına ne yüklüyoruz?


Colette Dowling kendi yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak yazdığı Sindrella Kompleksi kitabında bize çok önemli şeyler anlatıyor. “’Özgürleşmede’ tek gerçek hedefimiz vardır, o da kendimizi içerden özgürleştirmektir. Kişisel, ruhsal bağımlılık (başkalarının bakımı ve gözetimi altında olmaya yönelik derin arzu), bugünün kadınını engelleyen temel güç durumundadır. Kadını, aklını ve yaratıcılığını tam olarak kullanmaktan alıkoyan ve büyük ölçüde bastırılmış tutumlardan ve korkulardan oluşan bu olguya, Sindrella Kompleksi diyorum. Sindrella gibi, bugünün kadını da hala dışarıdan bir şeylerin kendi yaşamlarını dönüştürmesini istiyor.”


Çalışma hayatına ara verdiğinde beraber yaşadığı eşinin koruması altında olmaktan keyif duymaya başlayan ve beceriksizleştikçe bunu normalleştirdiği zamanları korkusuzca eleştiren Dowling, hayatında yaşadığı çıkmazlardan kadınlara bu olguyu hediye etmiş.


“Yetişkinler gibi esnek, güçlü, özgür yaşamak için ne kadar canla başla çaba gösterirsek gösterelim, içimizdeki o kız çocuğu ayak direyerek korkulu uyarılarını kulağımıza fısıldar. Bu güvensizlik çok çeşitli etkilere sahiptir ve rahatsız edici bir toplumsal olguya yol açar: Kadınlar genel olarak kendi doğal yeteneklerinin çok altında çalışma eğilimi göstermektedir. Hem kültürel hem de ruhsal nedenlerden ayağa kalkıp dünyayı göğüslemeye ilişkin kendi kişisel korkularımızla birlikte, bizden gerçekte pek fazla bir şey beklemeyen bir sistemden ötürü kadınlar kendilerini geride tutmaktadır.”


Toplumun beklentileri kadınların kendi üzerlerindeki beklentiyi etkilese de, bunun farkındalığının oluşması kendi kişisel sınırlarımızı aşmamızda bir adım olabilir. Kendini seven, ne yapabildiğini bilen ve en önemlisi ne yapmak istediğini kendine sorabilen kadınların çoğalması dileğimle…

31 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Benim de

YAZI